Техник на компютърни системи – Професионално обучение и курсове за повишаване на квалификацията – Devise Expert

Техник на компютърни системи

Техник на компютърни системи

Cпециалност Компютърни мрежи

Обучението по професията Техник на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и администрирането на компютърни мрежи, сървърни операционни системи и услуги .

За обучението

Основната цел на обучението по специалността Компютърни мрежи е придобиването на практически знания и умения необходими за успешната реализация на курсистите като специалисти по изграждане на комютърни мрежи и администиране на сървърни операционни системи и услуги.

Обучението се състои от четири модула като след всеки модул има изпиттест и практическа задача.

По време на обучението се провеждат безплатни семинари и практикуми.

Цялото обучение приключва с Държавен изпит по теория и практика на професията, след който се придобива международно признато Свидетелство за професионална квалификация.

Модул: Компютърни мрежи

Курсове
 1. Въведение в Linux за администратори
 2. Професионално администриране на Linux
 3. Компютърни мрежи
След обучението в този модул ще можете да:
 • Познавате типовете компютърни мрежи
 • Изберете оптимални компоненти и устройства за компютърна мрежа
 • Организирате ефективно логическата и физическата структура на мрежата
 • Познавате OSI модела и протоколите за мрежова комуникация
 • Изпълнявате команди в конзолата на Linux
 • Знаете отновните параметри на често изпълняваните команди
 • Управлявате правата на файлове и директории
 • Пренасочвате входа/изхода на комнадите
 • Обработвате текстови потоци
 • Използвате командата grep за търсене и филтриране на текст
 • Актуализирате софтуера на системата
 • Инсталирате/премахвате пакети
 • Създавате потребителски профили и групи
 • Извыршвате прецизна настройка на потребители и групи
 • Делегирате на права за администриране на системата със sudo
 • Познавате моделите за инициализация на системата (SysV, Upstart, BSD, Systemd)
 • Настройвате степените на готовност на системата (runlevels)
 • Управлявате системните журнали
 • Настройвате cron за периодично изпълнение на задачи
 • Познавате основните файлови системи
 • Администрирате дискове, дялове и файлови системи

Модул: Linux сървъри, услуги и сигурност

Курсове
 1. Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри
 2. Корпоративни Linux сървъри
 3. Защита на компютърни мрежи и сървъри
След обучението в този модул ще можете да:
 • Администрирате мрежовите интерфейси с команди и конфигурационни файлове
 • Извършвате тест и диагностика на мрежовата комуникация
 • Свързвате мрежови карти в bond и bridge
 • Администрирате DHCP сървър за динамично конфигуриране на работните станции
 • Конфигурирате кеширащ DNS сървър в локалната мрежа
 • Създавате и настройвате локален DNS домейн
 • Конфигурирате SSH сървър за отдалечен достъп до машини
 • Генерирате частен и публичен ключ за отдалечен достъп
 • Познавате принципа на работа на пакетния филтър
 • Извършвате базова настройка на пакетния филтър
 • Конфигурирате Apache Web Server
 • Създавате виртуални хостове в Apache Web Server
 • Администрирате споделянето на файлове и принтери между Windows и Linux машини със Samba Server
 • Администрирате CUPS за централизирано отпечатване на документи
 • Администрирате ОpenLDAP сървър за централизирано управление и автентикация на потребители
 • Познавате структурата на пакетния филтър на Linux
 • Съставяте правила за филтриране на мрежовия трафик по различни критерии
 • Администрирате достъпа до услуги между локалната и външна мрежа чрез DMZ (демилитаризирана зона)
 • Тествате сигурността в локалната мрежа

Модул: Автоматизация на задачи и мониторинг

Курсове
 1. Програмиране на скриптови езици за администратори
След обучението в този модул ще можете да:
 • Работите с командите sed и gawk
 • Познавате синтаксиса на езика Bash Script
 • Съставяте регулярни изрази за фитриране, търсене и редктиране на текст
 • Автоматизирате рутинни задачи чрез скриптове

Модул: Подготовка за LPI сертифициране

Курсове
 1. Подготовка за LPIC 101 и LPIC 102 – Certified Linux Administrator
 2. Подготовка за LPIC 201 LPIC 202 – Certified Linux Engineer *
 3. Подготовка за LPIC 300 – Linux Enterprise Professional
  Mixed Environment*

Подготовка за международно признатите сертификати за Linux администратори.
За повече информация относно сертификатите вижте тук.

Подготовката за LPIC 201, LPIC 202 и LPIC 300 е по желание и не е включена в цената и продължителността на обучението

Продължителност и цена

 • Продължителност: 8 месеца
 • Цена: 1281 лв (Цената е с включена отстъпка. Номиналната стойност на курсовете е 1661 лв)
 • Таксата за обучението може да се плаща разсрочено

Интересувате се от обучението?

Първите курсове от модул Компютърни мрежи започват на 10 февруари, събота, 14:00.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ