Курс Техник на компютърни системи

Техник на компютърни системи

Техник на компютърни системи

Cпециалност Компютърни мрежи

Обучението по професията Техник на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения, свързани с изграждането и администрирането на компютърни мрежи, сървърни операционни системи и услуги .

За обучението

Основната цел на обучението по специалността Компютърни мрежи е придобиването на практически знания и умения необходими за успешната реализация на курсистите като специалисти по изграждане на комютърни мрежи и администиране на сървърни операционни системи и услуги.

Обучението се състои от четири модула като след всеки модул има изпиттест и практическа задача.

По време на обучението се провеждат безплатни семинари и практикуми.

Цялото обучение приключва с Държавен изпит по теория и практика на професията, след който се придобива международно признато Свидетелство за професионална квалификация.

Модул: Компютърни мрежи

Курсове
 1. Въведение в Linux за администратори
 2. Професионално администриране на Linux
 3. Компютърни мрежи
След обучението в този модул ще можете да:
 • Познавате типовете компютърни мрежи
 • Изберете оптимални компоненти и устройства за компютърна мрежа
 • Организирате ефективно логическата и физическата структура на мрежата
 • Познавате OSI модела и протоколите за мрежова комуникация
 • Изпълнявате команди в конзолата на Linux
 • Знаете отновните параметри на често изпълняваните команди
 • Управлявате правата на файлове и директории
 • Пренасочвате входа/изхода на комнадите
 • Обработвате текстови потоци
 • Използвате командата grep за търсене и филтриране на текст
 • Актуализирате софтуера на системата
 • Инсталирате/премахвате пакети
 • Създавате потребителски профили и групи
 • Извыршвате прецизна настройка на потребители и групи
 • Делегирате на права за администриране на системата със sudo
 • Познавате моделите за инициализация на системата (SysV, Upstart, BSD, Systemd)
 • Настройвате степените на готовност на системата (runlevels)
 • Управлявате системните журнали
 • Настройвате cron за периодично изпълнение на задачи
 • Познавате основните файлови системи
 • Администрирате дискове, дялове и файлови системи

Модул: Linux сървъри, услуги и сигурност

Курсове
 1. Мрежова комуникация, услуги и сигурност на Linux сървъри
 2. Корпоративни Linux сървъри
 3. Защита на компютърни мрежи и сървъри
След обучението в този модул ще можете да:
 • Администрирате мрежовите интерфейси с команди и конфигурационни файлове
 • Извършвате тест и диагностика на мрежовата комуникация
 • Свързвате мрежови карти в bond и bridge
 • Администрирате DHCP сървър за динамично конфигуриране на работните станции
 • Конфигурирате кеширащ DNS сървър в локалната мрежа
 • Създавате и настройвате локален DNS домейн
 • Конфигурирате SSH сървър за отдалечен достъп до машини
 • Генерирате частен и публичен ключ за отдалечен достъп
 • Познавате принципа на работа на пакетния филтър
 • Извършвате базова настройка на пакетния филтър
 • Конфигурирате Apache Web Server
 • Създавате виртуални хостове в Apache Web Server
 • Администрирате споделянето на файлове и принтери между Windows и Linux машини със Samba Server
 • Администрирате CUPS за централизирано отпечатване на документи
 • Администрирате ОpenLDAP сървър за централизирано управление и автентикация на потребители
 • Познавате структурата на пакетния филтър на Linux
 • Съставяте правила за филтриране на мрежовия трафик по различни критерии
 • Администрирате достъпа до услуги между локалната и външна мрежа чрез DMZ (демилитаризирана зона)
 • Тествате сигурността в локалната мрежа

Модул: Автоматизация на задачи и мониторинг

Курсове
 1. Програмиране на скриптови езици за администратори
След обучението в този модул ще можете да:
 • Работите с командите sed и gawk
 • Познавате синтаксиса на езика Bash Script
 • Съставяте регулярни изрази за фитриране, търсене и редктиране на текст
 • Автоматизирате рутинни задачи чрез скриптове

Модул: Подготовка за LPI сертифициране

Курсове
 1. Подготовка за LPIC 101 и LPIC 102 – Certified Linux Administrator
 2. Подготовка за LPIC 201 LPIC 202 – Certified Linux Engineer *
 3. Подготовка за LPIC 300 – Linux Enterprise Professional
  Mixed Environment*

Подготовка за международно признатите сертификати за Linux администратори.
За повече информация относно сертификатите вижте тук.

Подготовката за LPIC 201, LPIC 202 и LPIC 300 е по желание и не е включена в цената и продължителността на обучението

Продължителност и цена

 • Продължителност: 8 месеца
 • Цена: 1281 лв (Цената е с включена отстъпка. Номиналната стойност на курсовете е 1661 лв)
 • Таксата за обучението може да се плаща разсрочено

Интересувате се от обучението?

Първите курсове от модул Компютърни мрежи започват на 1 септември, събота, 10:00.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ