Курс Програмист, Cпециалност Приложно програмиране

Програмист [Full-Stack Web Developer]

Програмист [Full-Stack Web Developer]

Cпециалност Приложно програмиране

Обучението по професията Програмист, специалност Програмно осигуряване дава възможност за придобиване на задълбочени знания и практически умения на професионално ниво, свързани с програмирането на уеб приложения и приложения за мобилни платформи на JavaScript.

За обучението

Основната цел на курсовете по професия  Програмист , специалност Програмно осигуряване е придобиването на практически знания и умения необходими за успешната реализация на курсистите като програмисти на уеб и мобилни приложения.

Обучението се състои от четири модула като след всеки модул има изпиттест + практически проект.

По време на обучителния процес се провеждат безплатни семинари и практикуми.

Обучението по професия Програмист, специалност Приложно програмиране,  приключва с Държавен изпит по теория и практика на професията, след който се придобива международно признато Свидетелство за професионална квалификация.

Модул: Въведение в уеб програмирането

Курсове
 1. Създаване на уеб сайтове с HTML5, CSS3 и JavaScript
 2. Програмиране на уеб приложения с Bootstrap и jQuery
След обучението в този модул ще можете да:
 • Структурирате съдържанието на уеб страници с HTML етикети
 • Свързвате страници с хипервръзки
 • Включвате изображения в уеб страниците
 • Използвате семантичните етикети от HTML5
 • Създавате формуляри с текстови полета, списъци и др. елементи
 • Познавате добрите практики за структуриране и организация на уеб сайтове
 • Стилизирате съдържанието на страниците със CSS
 • Групирате свойства в CSS класове
 • Управлявате приоритета на прилагане на стиловете
 • Управлявате свойствата на шрифт, текст, цветове, основи, рамки
 • Управлявате представянето на елементите
 • Включвате CSS стилове от външни файлове и CDN (Content Delivery Network)
 • Включвате JavaScript към уеб страници
 • Използвате констукциите за условно изпълнение
 • Създавате собствени функции
 • Познавате начините на включване на библиотеката jQuery към уеб страници
 • Използвате различните видове селектори за достъп до етикетите в страниците
 • Променяте съдържанието и структурата на страниците с функциите на jQuery
 • Добавяте/премахвате динамично CSS класове и свойства от етикетите
 • Променяте динамично атрибутите на етикетите
 • Използвате собствени атрибути в етикетите (Data Attributes)
 • Програмирате обработката на събития с jQuery
 • Използвате данни от масиви и JSON обекти
 • Структурирате съдържанието на страниците в адаптивни контейнери (Responsive Grid System)
 • Задавате специфични CSS стилове с media query
 • Използвате класовете от Bootstrap за стилизиране на съдържанието
 • Вграждате компоненти от Bootstrap в страниците
 • Използвате адаптивни ленти и менюта за навигация в сайта (navs, tabs, pills, navbar)
 • Включвате JavaScript компонентите от Bootstrap (Carousel, Collapse и др.)
 • Придавате индивидуален облик на сайта чрез промяна на стиловете от Bootstrap
 • Изпращате GET и POST AJAX заявки с функцииите на jQuery
 • Обработвате резултати в XML и JSON формат от AJAX заявки с jQuery
 • Генерирате динамично съдържание с JavaScript

Модул: Професионална разработка на уеб приложения

Курсове
 1. AnguarJS 2 & Firebase: Програмиране на уеб приложения
 2. Node.js: Програмиране на уеб приложения
 3. MEAN Stack: Програмиране на уеб приложения с бази данни
След обучението в този модул ще можете да:
 • Миграция от AngularJS1 към AngularJS 2
 • Структура и елементи на AngularJS 2 приложение
 • Основи на TypeScript
 • Програмиране на компоненти
 • Комуникация между компоненти
 • Вградени директиви на AngularJS 2
 • HTTP API на AngularJS 2
 • Насочване на заявки (routing)
 • Автентикация на потребители
 • Включване на зависимости (dependency injection)
 • Комуникация с външни източници на данни
 • Комуникация с външни източници на данни
 • Инсталиране на Node.js
 • Управление на модулите на Node.js с npm (Node Package Manager)
 • Инициализиране на проект и управление на зависимостите
 • Софтуерни рамки за програмиране на уеб приложения
 • Използване на генератори на уеб приложения
 • Системи за уеб шаблони (template engines)
 • Насочване на заявки (routing)
 • Комуникация с бази данни
 • Автентикация на потребители и услуги
 • Подръжка на сесии
 • Практически проекти
 • Настройка на работната среда- Node.js, AngularJS, Express и MongoDB
 • NoSQL бази данни
 • Четене, добавяне, промяна и изтриване атрибути и документи в MongoDB
 • Автентикация на потребители
 • Работа с бисквитки и сесии
 • Програмиране на програмен интерфейс(API)
 • SPA (Single Page Application) приложения с AngularJS 2

Модул: Приложения за мобилни платформи

Курсове
 1. jQuery Mobile: Програмиране на мобилни уеб приложения
 2. AngualrJS 2 & Ionic 2: Програмиране на хибридни мобилни приложения
След обучението в този модул ще можете да:
 • Включване на jQuery и организация на библиотеката
 • Селектори за достъп до съдържание в уеб страници
 • Обработка на събития в jQuery
 • Средства за динамична промяна на съдържание в уеб страница (DOM Manipulation)
 • AJAX функции на jQuery за асинхронно зареждане на уеб съдържание
 • Масиви и данни във формат JSON и XML
 • Визулани компоненти в jQuery Mobile
 • Обработка на специфични за мобилните платформи събития
 • инсталиране на необходимия софтуер AngularJS 2, Ionic 2,Apache Cordova
 • генериране на шаблон за приложение
 • Ionic шаблони и CSS компоненти
 • структура на приложение
 • работа с данни в JSON формат
 • рутиране с Angular UI Router
 • четене и запис на данни във Firebase
 • автентикация на потребители
 • синхронизация на данни
 • тестване на приложение с емулатор и върху смартфон
 • генериране на хибридни приложения с Apache Cordova
 • публикуване на приложения в Google Play

Продължителност и цена

 • Продължителност: 8 месеца
 • Цена: лв (Цената е с включена отстъпка. Номиналната стойност на курсовете е лв)
 • Таксата за обучението е може да се плаща на разсрочено

Интересувате се от обучението?

Изпратете ни запитване. Ще Ви дадем информация с предстоящи дати и актуални промоции.

Ще използваме тази информация само за да се свържем с вас по въпроса ви. Искате да оттеглите съгласието си? Да получите информация за данните си?